Samorzad.gov.pl – nowy serwis samorządowy dla gmin i powiatów

dołączenie do portalu jest bezpłatne; ma zmniejszyć koszty utrzymania portalów samorządowych i zapewnić większe bezpieczeństwo danych. Źródło wrzesień 2020