System wykrywający posługiwanie się językiem migowym podczas wideokonferencji opracowany przez Google

algorytm odróżnia miganie od innych ruchów dłoni. Użytkownik zaczyna migać –> głośniki emitują sygnał –> komunikator sygnalizuje, że dana osoba zabrała głos.

Źródło październik 2020