Trzy prototypy samolotów zasilanych wodorem zaprezentowane przez Airbus

  1. Turboprop – do 100 pasażerów, zasięg 1850 km
  2. Blended-Wing Body – do 200 pasażerów, zasięg 3700 km
  3. Turbofan – do 200 pasażerów, zasięg 3700 km

Źródło wrzesień 2020