Wniosek do Federalnej Komisji Łączności o wydanie interaktywnego czujnika ruchu złożony przez Teslę w sierpniu 2020

Radar o zasięgu ok. 1,8 m, operujący na falach milimetrowych, może służyć do wykrywania żywych obiektów we wnętrzu samochodu, takich jak dziecko lub zwierzę.

Źródło