Wniosek patentowy dot. trackpada jako urządzenia zastępującego ekran dotykowy złożony przez Microsoft

rozwiązanie miałoby ułatwić obsługę aplikacji mobilnych strumieniowanych na PC.

Źródło sierpień 2020