Wyniki badania dot. podatności pracowników firm na ataki phishingowe

przeprowadzonego przez Keepnet Labs (symulowane wiadomości phishingowe wysłane do 410 tys.osób)

  • 50% odbiorców otworzyło e-maile
  • 32% kliknęło załącznik lub link
  • 13% udostępniło poufne informacje

Najczęściej interakcję z e-mailem podejmowali pracownicy działów: zarządzania jakością, opieki zdrowotnej, zakupów i spraw administracyjnych, kontroli wewnętrznej i zagadnień prawnych, zasobów ludzkic i badań i rozwoju. Najrzadziej: działu informatycznego, finansowego i operacji biznesowych.

Najbardziej podatni na ataki pracownicy branży konsultingu: 83% otworzyłoby wiadomość, 63% kliknęłoby załącznik/link, 30% przesłałoby dane.

Źródło wrzesień 2020