Wzrost liczby osób korzystających z bankowości mobilnej

  • wzrost aktywnych użytkowników aplikacji mobilnych o 3%
  • wzrost aktywnych użytkowników mobile only o 5%
  • mobile only: 49% użytkowników bankowości mobilnej w ogóle nie korzysta z bankowości internetowej

Źródło: raport NetB@nk Q1/2020 Związku Banków Polskich