Zdjęcia Google Street View wykorzystane do badań rozpowszechnienia inwazyjnych gatunków roślin w Polsce

Wyniki porównano z danymi uzyskanymi metodami tradycyjnymi i uznano Google Street View za dobre narzędzie do inwentaryzacji wybranych roślin. Źródło listopad 2020