Zmniejszenie ilości przesyłanych danych do 50% przy zachowaniu jakości obrazu, wg raportu Netflix

dzięki nowemu systemowi uzależniającemu stopień kompresji danych od zawartości materiału (liczby ujęć statycznych i dynamicznych).

Źródło wrzesień 2020