Spadek liczby lokomotyw i wagonów kolejowych w latach 2011-2019

  • lokomotywy przewoźników pasażerskich: -133
  • lokomotywy przewoźników towarowych: -27
  • wagony z miejscami do siedzenia: -1,2 tys.
  • wagony z miejscami do leżenia: -110

wg raportu Urzędu Transportu Kolejowego. Źródło wrzesień 2020