Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie poszerzona o ulice na Pradze Północ i Woli od 2020-09-07

W Punktach Obsługi Pasażerów ZTM można składać wnioski o abonament mieszkańca (jeden na osobę, na jeden samochód). Warunek: zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN; bycie właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem samochodu osobowego. Opłata: 30 PLN/rok.

Mapa wszystkich parkomatów SPPN tutaj. Źródło 1, 2.