Uchwała o zmianie zasad dot. płatnego parkowania w Warszawie przyjęta przez radę miasta

  1. koszty parkowania w strefie płatnego parkowania: pierwsza godzina 3,90 PLN, drga 4,60 PLN, trzecia 5,50 PLN, kolejne 3,90 PLN (zamiast odpowiednio 3 PLN, 3,60 PLN, 4,20 PLN, 3 PLN);
  2. okres płatnego parkowania: od 8h do 20h (zamiast 8-18);
  3. abonament mieszkańca na drugie i kolejne auto w gospodarstwie domowym: 1200 PLN (zmiast 30 PLN); tylko dla osób rozliczających w Warszawie podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zmiany mają obowiązywać od 2021-01-04. Źródło październik 2020