Włączanie kierunkowskazu przed wjazdem na rondo nie jest wymagane

wg decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach i WSA w Lublinie. Obowiązkowe jest sygnalizowanie zamiaru opuszczenia ronda lub zmiany pasa ruchu.

Źródło