Wyjaśnienia dot. zasady jazdy „na suwak”

  • Pierwszeństwo przysługuje kierowcy jadącemu po zanikającym pasie dopiero po dotarciu na koniec pasa.
  • Pas do skrętu nie jest pasem zanikającym.
  • Jadąc pasem rozbiegowym ze stacji benzynowej nie masz pierwszeństwa przed samochodami jadącymi sąsiednim pasem (chyba że droga jest zakorkowana).
  • Zasada dotyczy tylko korków, a nie spowolnienia ruchu np. ze 100 do 30 km/h.
  • Jazda na suwak obowiązuje, jeśli wszystkie pasy ruchu w tym samym kierunku są zakorkowane.

Źródło