Zmiana unijnych przepisów dot. homologacji pojazdów silnikowych i przyczep od 2020-09-01

główna zmiana: pojazd, który już otrzymał świadectwo dopuszczenia do ruchu, może zostać ponownie przebadany. Przewidziano obowiązkową minimalną liczbę kontroli do przeprowadzenia, w zależności od liczby pojazdów zarejestrowanych w danym kraju.

Źródło