Zawyżona ilość bakterii Enterobacteriacae wykryta w 40 spośród 125 próbek lodów z automatu na Pomorzu Zachodnim

Bakteria może wywołać problemy żołądkowo-jelitowe u osób z obniżoną odpornością / chorobami układu pokarmowego. Próbki pochodziły z 8 obiektów; SANEPID wydał 6 decyzji o natychmiastowym zakazie produkcji i handlu lodami.

Źródło sierpień 2020